Noutăți Covid-19

31-3-2020
covid

Ordonanțe militare – adoptate în baza Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

Ordonanța militară nr. 1 din 17 martie 2020, Publicată în MO 219/18.03.2020, a suspendat activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației. Totodată, s-au interzis evenimentele  în spații închise –activități culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală. 

Ordonanță militară nr. 2 din 21 martie 2020, Publicată în M.O. 232/21.03.2020 – este ordonanța prin care s-au limitat deplasările pe timpul zilei, recomandându-se deplasările doar pentru anumite motive, cum ar fi în interes de serviciu, la cumpărături, pentru soluționarea unei urgențe medicale și s-au interzis deplasările pe timpul nopții, în intervalul 22-06, cu excepția unor cazuri justificate (interes de serviciu, urgențe de sănătate).  

Ordonanță militară nr. 3 din 24 martie 2020, Publicată în M.O. 242/24.03.2020 – este ordonanța prin care limitarea deplasărilor a devenit obligatorie atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții. Astfel, în acest moment, deplasările sunt limitate la: interes de serviciu, cumpărături, urgențe medicale/de îngrijire a unor persoane care necesită îngrijire, plimbarea animalului de companie în jurul locuinței. De asemenea, persoanele peste 65 de ani se vor deplasa în intervalul 11-13 pentru unul dintre motivele amintite. Persoanele care se deplasează trebuie să prezinte adeverințe de serviciu, dacă deplasarea se face în interes de serviciu, sau declarație pe proprie răspundere în care indică motivul deplasării. 

Alte măsuri 

  • Măsuri fiscale – Ordonanța de Urgență 29/2020 publicată în M. Of. nr. 230/21.03.2020 – 
  • Pentru obligațiile fiscale scadente începând intrarea în vigoare a ordonanței, neachitate nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere – măsura încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
  • Se prorogă până la 30 iunie termenele de plată a impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, cu păstrarea bonificație de 10%.
  • S-a mărit garanția  de către stat  pentru credite pentru realizarea de investiții si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru și s-a decis subvenționarea dobânzii pentru aceste credite, de la acordarea creditelor până la 31 martie 2021.  
  • S-a decis acordarea uneia sau mai multor garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru
  • S-au adoptat măsuri de scutire de la plata serviciilor de utilități, a chiriei pentru IMM-uri, în caz de forță majoră – pe baza certificatului de urgență, precum și prevederi referitoare la invocarea forței majore în alte contracte în derulare
  • Măsuri sociale – Ordonanța de urgență 30/2020 publicată în M. Of. nr. 231/21.03.2020 –
  • Reglementează indemnizația pentru șomajul tehnic – procedură, cuantum
  • Reglementează modalitatea de acordare a zilelor libere și de plată a indemnizației cuvenite pentru părintele care stă acasă cu copii până în 12 ani, ca urmare a închiderii unităților de învățământ – prin modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 – beneficiari, procedura de acordare, cuantum