INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Această notă de informare vă oferă informații detaliate referitoare la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Impetum Group,  o societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Bucureşti Sectorul 2, Strada Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, modulul 9, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4194/2018, Cod unic de înregistrare 39091500  (“Impetum”).

Date personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Impetum este responsabilă, în calitate de operator, pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul raporturilor pe care le aveți cu Impetum. Prin această notă vă informăm cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm, scopul avut în vedere, categoriile de destinatari către care transmitem aceste date, durata stocării și cum vă puteți exercita drepturile conferite de lege în legătură cu prelucrarea datelor.

1. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

În cursul activității Impetum, colectăm și procesăm următoarele categorii de date:

i. informații și date personale: nume, prenume, e-mail.

2. LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin stabilirea unei relații, Impetum are dreptul de a prelucra date cu caracter personal pentru a permite acesteia să-și îndeplinească obligațiile legale în cursul normal de desfășurare a activității.

3. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopurile procesării datelor cu caracter personal sunt:

Newsletter. Acest scop include transmiterea de informări sub formă de newsletter cu privire la studiile de piață realizate de către echipa Impetum.

Chestionare studii. Acest scop include transmiterea unor chestionare în vederea colectării de informații cu privire la studii viitoare ce vor fi realizate de către echipa Impetum.

Desfășurarea procesului de management intern și raportare. Acest scop include gestionarea Impetum, realizarea de audituri și verificări, analizarea și monitorizarea respectării condițiilor aplicabile relațiilor cu clienții, furnizorii și partenerii de afaceri și alte persoane, finanțe și contabilitate, prelucrarea datele cu caracter personal pentru, arhivare, consultanță juridică sau de afaceri.

Respectarea legilor. Acest scop are legătură cu prelucrarea datele cu caracter personal in contextul îndeplinirii unei sarcini necesare pentru respectarea unei obligații legale, inclusiv divulgarea datelor cu caracter personal către instituții guvernamentale sau autorități de supraveghere, inclusiv autorități fiscale, în legătură cu acestea.

4. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Există anumite situații în care putem dezvălui datele dvs. personale terților dacă avem o obligație legală în acest sens sau când trebuie să ne conformăm obligațiilor contractuale.

5. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

În conformitate cu dispozițiile Regulamentul (UE) 2016/ 679 aveți următoarele drepturi:

  • De a accesa datele: puteți obține informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și o copie a acestor date.
  • De a rectifica datele: în cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea corespunzătoare a acestor date cu caracter personal.
  • De a obține ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura prevăzută de lege.
  • De a restricționa prelucrarea: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  • De a obiecta la prelucrare: puteți contesta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația dumneavoastră particulară.

Impetum va respecta toate solicitările din partea clienților fără întârziere nejustificată și vă va informa, dacă este cazul, în scris sau în format electronic (i) despre poziția Asociației în ceea ce privește cererea și despre orice acțiune pe care acesta din urmă a luat-o sau o va lua sau (ii) în ceea ce privește eventualele întârzieri care ar putea apărea în rezolvarea cererii și acțiunile corespunzătoare care trebuie întreprinse.

6. MĂSURI DE SECURITATE

Impetum ia măsurile necesare pentru a vă proteja datele personale de pierderi, folosire incorectă și acces neautorizat, dezvăluire, modificare și distrugere. Am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja sistemele informatice care stochează datele dvs. personale și solicităm furnizorilor de servicii să vă protejeze datele personale.

7. DATE DE CONTACT

Puteți să vă exercitați drepturile de mai sus adresând o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de email legal@impetumgroup.com sau prin poștă la adresa Bucureşti Sectorul 2, Strada Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, modulul 9, etaj 3.

Pe lângă cele de mai sus, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, tel. 0318.059.211, (www.dataprotection.ro), în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.