Noutăți Covid-19

31-3-2020
covid

ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 33/2020

Modificări ale legislației adoptate pentru sprijinirea companiilor afectate de răspândirea COVID-19

Urmare a extinderii pandemiei COVID-19 și a dispunerii instituirii stării de urgență pe teritoriul României Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 32/2020. Având în vedere criticile formulate față de modalitatea de reglementare a modalității de suportare de la bugetul de stat a șomajului tehnic, prin Ordonanța de Urgență nr 32/2020 s-au adus o serie de modificări la acest act normativ.

De asemenea, prin Ordonanța de Urgență nr. 33/2020 s-au luat anumite măsuri fiscale pentru stimularea achitării impozitului pe profit pentru trimestrul I 2020 până la data de 25.04.2020.

Șomajul tehnic

Prevederile privind achitarea șomajului tehnic de la bugetul de stat vor putea fi accesate de orice societate care își reduce temporar total sau parțial activitatea ca urmare a crizei COVID-19, doar pe durata stării de urgență și în baza unei declarații pe proprie răspundere a angajatorului.
s-a eliminat distincția dintre între companii care sunt afectate direct de Ordonanțele Militare și cele care erau afectate indirect. Șomajul tehnic este reglementat unitar pentru toate societățile afectate de criza COVID-19. Nu mai este necesară dovada că au scăzut încasările față de media lunilor anterioare, ci doar declarație pe proprie răspundere de întrerupere totală sau parțială a activității.
orice societate ce apelează la șomajul tehnic are dreptul de a beneficia de la bugetul de stat de suportarea a 75% din salariul mediu brut pe economie, respectiv sumei de 4.071,75 lei pentru salariații pentru care s-a dispus suspendarea temporară a CIM. Pe durata suspendării CIM, salariatul va avea dreptul la 75% din salarul de baza, însă doar suma precizată anterior va fi suportată de la bugetul de stat, diferența putând fi suplimentată de angajator.
perioada pentru care se suportă de la bugetul de stat șomajul tehnic este egală cu durata stării de urgență.
s-a clarificat situația salariaților cu mai multe contracte individuale de muncă, respectiv situația în care cel puțin unul dintre CIM-uri nu este suspendat caz în care nu se beneficiază de suportarea de la buget a șomajului tehnic, iar în cazul în care toate CIM-urile sunt suspendate atunci va beneficia de 75% din CIM-ul cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
pentru sumele achitate cu titlul de șomaj tehnic nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform art. 2205 din Codul fiscal și constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției.
angajatorii vor depune o cerere semnată și datată de către reprezentantul legal prin poștă electronica la agenția pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, însoțită de o declarație pe proprie răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație, asumată de reprezentantul legal al anagjatorului, întocmită conform modelului ce urmează a fi aprobat prin ordin al ministrului muncii.
S-a redus termenul de efectuare a plății din bugetul asigurărilor de șomaj, urmând se va efectua în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor;
Angajatorul are obligația de a efectua plata către salariat în termen de 3 zile de la primirea sumelor de la buget;
Persoanele care obțin venituri din drepturi de autor și drepturi conexe vor putea solicita de la bugetul de stat 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 6/2020;

Bonificația pentru plata impozitului pe profit/venit

Contribuabili plătitori de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I 2020 până la data de 25 aprilie 2020, beneficiază de următoarele bonificații calculate asupra impozitului pe profit datorat:
5% pentru contribuabili mari;
10% pentru contribuabili mijloci;
10% pentru ceilalți contribuabili;

Bonificația se acordă și companiilor care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic dacă plătesc anticipat impozitul pentru trimestrul până la data scadentă cuprinsă între 25 aprilie – 25 iunie 2020. De asemenea, se aplică și companiilor care intră sun incidența Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități (hoteluri, facilități de cazare pe perioadă scurtă, restaurante, activități de alimentație pentru evenimente, baruri, servicii de alimentație etc.).

Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I 2020 până la data de 25 aprilie 2020 se beneficiază de bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat.

Neplata TVA pentru importurile de materiale sanitare

Pe perioada stării de urgență și 30 de zile după nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care importă medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive, sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, astfel cum sunt prevăzute în anexa la OUG 33/2020.

Prelungirea duratei voucherelor de vacanță

Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță emise în perioada martie 2019 – decembrie 2019 se prelungește până la data de 31 mai 2021 și se vor emite doar electronic.