31-3-2020
covid

OUG 37/2020 - Amânarea plății dobânzilor și ajustarea fiscalității românești la condițiile economice aspre, în beneficiul companiilor

Între reacțiile pe care Guvernul României le-a avut pentru diminuarea efectelor determinate de pandemia COVID-19 asupra mediului de afaceri local se numără și OUG referitoare la posibilitatea amânării de către instituțiile financiare a ratelor și dobânzilor la credite. Măsura a fost publicată în această dimineață în Monitorul Oficial sub titlul Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2020. Beneficiarii acestei măsuri pot fi persoane fizice, PFA, întreprinderi individuale și familiale, profesii liberale, persoane juridice din contractele de credit, respectiv leasing, însă pentru a fi accesată este necesară îndeplinirea unor condiții, precum și formularea unei cereri ce va trebui aprobată de către instituția creditoare.

Impetum Group, primul grup românesc dedicat misiunii de a maximiza valoarea de business din oricare etapă de viață a unei companii, coroborează și explică măsurile în vigoare, ca antreprenorii să înțeleagă exact impactul și beneficiile acestora, precum și procedurile prin care pot fi accesate înlesnirile fiscale.

Se va putea solicita amânarea ratelor și dobânzilor de la instituțiile de credit definite de OUG 99/2006  (bănci, organizații cooperatiste de credit, bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, bănci de credit ipotecar) și de la instituții financiare nebancare definite de Legea nr. 93/2009 (se vor include și operațiunile de leasing financiar, operațiuni de factoring, acordarea de credite cu primirea bunurilor în gaj prin case de amanet, alte forme de finanțare de natura creditelor). 

Amânarea la plată (ca urmare a unei măsuri generale sau prin negocieri directe cu clienții), determinată de situația actuală, nu trebuie asociată unei noțiuni de dificultate financiară a debitorului, motiv pentru care nu va fi clasificată ca expunere neperformantă.

Se vor putea suspenda pe o durată de până la maxim 9 luni (durată minimă de suspendare 1 lună) rate de capital, dobânzi și comisioane.

Pentru a beneficia de amânarea la plată a dobânzilor, beneficiarii trebuie să fi avut credite contractate anterior intrării în vigoare a ordonanței; creditele să nu fi fost declarate scadent anticipat anterior intrării în vigoare a ordonanței; să nu existe restanțe la data instituirii stării de urgență (16.03.2020) sau au efectuat plata acestor restante până la data solicitării suspendării; debitorii persoane fizice: să fi fost afectați direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia  criza COVID-19, conform normelor de aplicare care urmează să fie aprobate.

Celelalte entități (cu excepția persoanelor fizice) pot beneficia: 

 1. dacă întrerup total sau parțial activitatea ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice, pe perioada stării de urgență decretate și dețin certificat de urgență emis de MEEMA sau dețin certificatul de urgență emis de MEEMA prin care se constată pe baza declarațiilor pe propria răspundere o diminuare a veniturilor sau încasărilor cu minim 25%  în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ian.-febr. 2020;
 2. nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului.

Procedura de amânare la plată a dobânzilor:

 • depunerea unei cereri la creditor: cererea poate fi depusă în format letric sau prin poșta electronică. Dacă nu se poate în această formă, va fi formulată pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situație în care creditorul are obligația înregistrării convorbirii;
 • cererea trebuie depusă cel mai târziu în 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe;
 • cererea formulată urmează a fi analizată de către creditor și se aprobă de către creditor în modalitatea prevăzută de normele la OUG ce urmează a fi adoptate în perioada următoare; 
 • în cazul aprobării are loc prelungirea duratei contractuale de la data comunicării solicitării de suspendare adresată creditorului.

În cazul aprobării cererii de amânare a plății ratelor și dobânzilor se produc următoarele efecte:

 • se suspendă obligația de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor pe durata aprobată;
 • se prelungește durata contractuală cu perioada aprobată de la data comunicării solicitării de suspendare adresată creditorului;
 • dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare; 
 • capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare, cu excepția dobânzilor aferente perioadei de suspendare a creditelor ipotecare contractate de persoane fizice pentru care se plătesc eșalonat până la maximum 5 ani, printr-o facilitate de creditare distincta, cu dobândă 0.
 • Dobânda capitalizată va fi garantată de Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice;

Efectele concrete, în cazul solicitării și aprobării suspendării cu 9 luni ale ratelor aferente facilităților de creditare ale unui debitor vor fi după cum urmează:

 • în timpul perioadei de suspendare (maxim 9 luni dar nu mai mult de 31.12.2020) debitorul nu va achita către instituția de credit nici un fel de plată legată de facilitățile de creditare în discuție (principal, dobânzi, comisioane);
 • termenele de rambursare ale facilităților de creditare vor fi prelungite automat cu perioada suspendării ratelor;
 • dobânzile pe perioada suspendării vor fi capitalizate la principalul creditelor și eșalonate până la noua maturitate a creditelor (cu excepția creditelor ipotecare ale debitorilor persoane fizice); 
 • astfel valoarea principalului creditelor va crește cu dobânda calculată pe durata suspendării aferentă creditelor în sold; 
 • debitorul va achita, ulterior expirării perioadei de suspendare, dobânzi aplicate la noua valoare a principalului, pentru toate facilitățile de credit care beneficiază de suspendare mai puțin creditele ipotecare ale persoanelor fizice. Pentru acestea, dobânda aferenta perioadei de suspendare se va eșalona într-o facilitate distinctă cu o maturitate de maxim 5 ani, cu dobândă 0. 
 • comisioanele bancare aferente creditelor nu vor fi capitalizate pe perioada celor 9 luni, acestea fiind exceptate total de la plată pentru această perioadă;

Modificarea contractelor se produce prin efectul legii fără încheierea de acte adiționale. În 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate potrivit prezentei OUG.

Impetum Group aduce în comunitatea de business din România know-how-ul specific câștigat prin cele trei companii aduse împreună: CITR, ROCA și ROCA X – și mai ales voința de a pune umărul la stabilizarea economiei naționale și a companiilor care o formează. Echipa de specialiști pluridisciplinari Impetum Group se pune în slujba antreprenoriatului românesc și aduce în comunitatea de afaceri din țara noastră toate informațiile de actualitate, gata sintetizate, așa încât companiile românești să valorifice altfel timpul și energia pe care le-ar investi în investigarea și interpretarea acestor măsuri. Pentru mai multe informații și clarificări privind reglementările de mai sus și sprijinul oferit de Impetum Group, accesați https://impetumgroup.com/covid-19/.