27-3-2020
covid

Care sunt măsurile pentru sprijinirea companiilor afectate de răspândirea COVID-19 și cine poate beneficia

Extinderea pandemiei COVID-19 la nivel global și declararea stării de urgență în numeroase țări europene, dar și în România, declanșează efecte în lanț, dificil de controlat în mod unilateral de către mediul de afaceri românesc.

În aceste zile, Guvernul României a adoptat o serie de măsuri prin care  încearcă sprijinirea mediului de afaceri și limitarea pagubelor cauzate de consecințele crizei economice ca urmare a COVID-19 și va trebui cu siguranță să adopte și alte măsuri de sprijinire a mediului de afaceri pentru a evita o criză economică severă.

Dintre măsurile prevăzute de cele două acte normative adoptate recent, până în acest moment, aplicabilitate mai extinsă asupra companiilor din România  și a celor aflate în gestiunea Impetum Group vor avea următoarele măsuri:

  • Prevederile privind amânarea termenelor de plată a impozitelor pe proprietate;
  • Prevederile privind necalcularea accesoriilor în caz de neplată a obligațiilor bugetare scadente după adoptarea actelor normative și stoparea executărilor silite;
  • Prevederile privind amânarea la plată a serviciilor de utilități, a chiriilor pentru sediu/sedii secundare și stoparea calculului accesoriilor pentru neexecutarea obligațiilor din contracte cu autorități publice;
  • Prevederile privitoare la șomajul tehnic suportat din bugetul asigurărilor sociale.

În ceea ce privește impactul măsurilor pentru sprijinirea IMM-urilor, respectiv garantarea de către stat a creditelor pentru investiții și capital de lucru, impactul acestei măsuri va fi limitat la companiile care nu se află în dificultate financiară și va depinde și de politicile de finanțare adoptate de către instituțiile bancare. Cu siguranță acordarea garanțiilor de către stat precum și deciziile adoptate de către Banca Națională a României ar trebui să ofere premise pozitive în ceea ce privește accesarea de noi finanțări, însă analiza impactului acestor măsuri va depinde într-o măsură foarte mare de situația particulară a fiecărei companii și de politicile comerciale ale instituțiilor de credit.

Măsura modificării termenului de aplicare a Ordonanței Guvernului 6/2019 privind restructurarea obligațiilor bugetare are o aplicabilitate limitată și vizează restructurarea obligațiilor datorate față de bugetul de stat la 31.12.2019 care pot fi restructurate printr-un plan de restructurare pe parcursul a șapte ani, cu obligația achitării tuturor obligațiilor bugetare restante care nu pot face obiectul restructurării până la momentul depunerii planului de restructurare. Prelungirea termenului de depunere a Planurilor de restructurare până la data de 31 octombrie 2020 nu va prezinta  avantaje decât companiilor care ar putea avea obligații anterioare 31.12.2019 în urma unor litigii cu organele fiscale pentru sume stabilite în urma controalelor fiscale.

„La nivel de grup avem o echipă multidisciplinară de specialiști care urmăresc în timp real toate aceste modificări legislative, pe care le centralizează și le explică. Astfel menținem informați cei peste 500 de antreprenori și manageri din businessurile în care suntem implicați prin companiile Impetum Group. Observăm schimbările în interacțiunea zilnică cu start-upuri, companii în dificultate, companii în etapa de maturizare. Măsurile adoptate au grade diferite de aplicabilitate în funcție de companie, de aceea este critică interpretarea corectă a acestora și adaptarea lor permanentă de către autorități la mediul de business, care se schimbă de la o zi la alta. Flexibilitatea și cooperarea trebuie să fie cuvinte de ordine în aceste vremuri tulburi pe care le traversăm, de aceea așteptăm deschidere și înțelegere din partea autorităților, pentru că mediul de business este bine intenționat. De altfel, suntem convinși că însăși depășirea acestor momente de criză va necesita un nou rând de măsuri de adaptare, pentru o trecere lină la normalitate”, a declarat Adrian Lotrean, Senior Partner Impetum Group și CITR.

Referitor la implicarea noastră, Impetum Group pune la îndemâna mediului de business românesc îndrumarea strategică necesară pentru echilibrarea companiilor aflate în situații de criză, know-how-ul specific câștigat prin cele trei companii aduse împreună CITR, ROCA și ROCA X – și mai ales voința de a pune umărul la stabilizarea economiei naționale și a companiilor care o formează.

Dă click pe articolele următoare și citește mai mult despre Măsuri care se aplică tuturor companiilor, indiferent de stadiul de evoluție sau dificultate și Măsuri benefice pentru IMM-uri, companii sănătoase și liber profesioniști.